„Установени вредители по ябълка, круша и слива в район ...

Зимно пръскане с 1,5%-ов бордолезов разтвор. Препаратите, които ... Борба. Ранно пролетно пръскане до показване розовото или бялото на цветните ...

„Установени вредители по ябълка, круша и слива в район ... - Свързани документи

„Установени вредители по ябълка, круша и слива в район ...

https://ltu.bg/images/files/file/Project%20OP/Ninov/Vrediteli.pdf

Зимно пръскане с 1,5%-ов бордолезов разтвор. Препаратите, които ... Борба. Ранно пролетно пръскане до показване розовото или бялото на цветните ...

Дивата круша - вестник „К“

http://kweekly.bg/wp-content/uploads/2019/04/2019_12.pdf

5 апр 2019 ... ни интелектуални роли: архивист, историк, биограф, анализатор ... ка”, Пламен Пламенов Мирянов обяснява: Глаголицата е древно и ...

доц. д-р Валентина Бончева Божкова СЕЛЕКЦИЯ НА СЛИВА И ...

http://www.fruitgrowinginstitute.com/UserFiles/HTMLEditor/Bozhkova/Aftoreferat%20na%20trudovete%20Bozhkova.pdf

10 юни 2014 ... Основен лимитиращ фактор при отглеждане на сливата е ... сомаклонове от сорта Кюстендилска синя слива, създадени от листни ...

Сянка на ябълка, кръв от череша

http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1385.pdf

5 май 2014 ... се четат думи, написани с кръв от череша. Спокойно, кръвта наистина е от череша. ... Готфрид в „Свобода в Бремен. Госпожа.

КП № 131 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ОЧНАТА ЯБЪЛКА С ГОЛЯМ ...

https://pirogov.eu/bg/download/880

*11.79 ДРУГА РЕКОНСТРУКТИВНА ИЛИ РЕФРАКТОРНА ОПЕРАЦИЯ НА ... *16.1 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕНЕТРИРАЩО ЧУЖДО ТЯЛО ОТ ОКОТО, ...

ВРЕДИТЕЛИ ПО ЯГОДИ

http://www.stenli.net/nsrz/files/clkr/clkr_monitoring_str-08.pdf

дребни, но без изкривяване. Растенията забавят развитието си, но не загиват. Формираните розетки са с големина между 1 и 5 см. Жилкова некроза.

ЗЕМНА ЯБЪЛКА (Helianthus tuberosus) Родена в Южна Африка ...

https://www.aquamat2000.com/files/fck/zemnaqbylkax.pdf

голия, градуня или топинамбур навсякъде, където виреят картофи ... изчистване от плевелите и за загърляне. засява за няколко години на едно и също ...

Болезни и вредители - Bayer CropScience

https://www.cropscience.bayer.ru/uploads/s1/attachment/599141c8a97ca.pdf

Обработка фунгицидом Прозаро®, Фоликур®. Page 15. Возбудитель: Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans. 6.

Вредители по тополите - Институт за гората – БАН

https://fri.bas.bg/wp-content/uploads/Forest_Entomology_Phytopathology_Game_Fauna_2013_New.pdf

Гъботворка (Lymantria dispar). Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa). За първи път е установена какавидна диапауза при боровата ...

Мониторинг на карантинни вредители по горски видове

http://www.stenli.net/nsrz/files/clkr/clkr_monitoring_forest-08.pdf

кората е напукана. По края на петната не се образува калус. Когато клоните и клонките са обхванати пръстеновидно, кората под петната почервенява.

вредители и болезни сельскохозяйственных культур - бгсха

http://elib.baa.by/jspui/bitstream/123456789/704/1/ecd2578.pdf

ском (цикадковые, медяницы, трипсы) – ротовые части направлены под острым углом вниз и назад и приближаются к передним ногам. (рис. 3). Рис. 2.

Д О К Л А Д - район Аспарухово

https://www.asparuhovo.bg/documents/presscenter/obqvleniq/Doklad_OVOS%20-%20final.pdf

Ситуационна схема, генерален план, сгради и съоръжения, ... инфлуация на речен отток – Венец - Изгрев; Кап. Петко; Калоян - Кракра; Звънец - ... във въздуха непосредствено до заварочния апарат - електрожен и оксижен.

rr.ft i - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/stories/arhiv/Admin_uslugi/instrukcia-kont-centar-serdika.pdf

маркировка; несъответствие в сигнализацията, регулираща уличното | движение. |Неработещи виртуални табла на 130 |075. Д-я Транспорт спирки на ...

В М Л К О Н С У Л Т Е О О Д - Район Сердика

https://www.serdika.bg/images/doklad3.pdf

изпълнен армиран пояс на ниво първа плоча. Изпълнени са от БМ 75. Основите са оразмерени за допустимо почвено напрежение σп=2,00 кг/см2, ...

С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н - Район „Люлин

http://www.lyulin.bg/uploads/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/26.pdf

Оценката за съответствие е извършена от „ММВ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 130568942, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Проф.

файл 3_4.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2016/3_4.pdf

водут специалисты областной станции Пералня ання кроо н. Havaro 8 9 yacos. ... LG M ED HENRETKI SUELTE. LTE THE LITTLE TIRELHIIHD. CHEL. M.

файл 5.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2018/5.pdf

После то о нхона в галета Цигунінск Ности. Т. Контрольні Польны настоящего постаноагента ... Н. Панко Етно анти на бийната-. В гонени с нея принт.

Документация - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/dokumentacia10.pdf

изпълнена пръскана,тънкослойна мазилка от цимент и бяло мраморно брашно, а от вътре с гипсова шпакловка и финиш съгласно предназначението ...

ВеРхОЯнСкий улуС (РайОн)

http://federalbook.ru/files/FS/Yakutiya/Soderjanie/VI/Pavlov.pdf

верный олень, лось, медведь, волк, кабарга, лиса, рысь, ро сомаха, песец, заяц, белка, горностай. В горах встречаются животные, ставшие редкими: ...

файл 24.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2015/24.pdf

8 май 2015 ... PC DETECTAKT. COLHI AMICI MOMCIMA PAHLAWA. Il mono DOC RAYCHAT ... спишани шиносна пица. MUTHATUA TICHITILA. ПГ-ашны ...

Съобщение - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/syobshtenie13.pdf

20 май 2016 ... Пощенски адрес: | бул. Княгиня Мария Луиза 88. Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София. BG411. 1202. BG. Лице за контакт:.

Наводнения - Район Надежда

http://www.so-nadejda.com/uploads/pages/punktove_pri_bedstviya/Plan_za_NAWODNENIYA-2011.pdf

Блато - ляв приток на р. Искър. Водосборния басейн на река Блато е част от Западното Софийско поле. Извира от пред планините на Стара планина ...

иъ можи/п; - Район Надежда

http://old.so-nadejda.com/uploads/images/2014/02/18/01/01.pdf

18 февр. 2014 ... Столична община район "Надежда'. Адрес фил Дрангов. 1 рад. София. Пощенски код. 1220. Страна. Българи я. Място/места за контакт.

файл 38.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2015/38.pdf

на и гражданин кај Российской драци на цигатьный служащи арал-матраци во Ціна гасинния дополнительных органні нюторы Антся Борто вой частью ...

файл 15.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2017/15.pdf

шанспас на Еконт анхні ппро нига на принцип натини яну ... КИМ Образом. Сопот трудового Кристина - это в утвердантся Правила внутреннего тру-.

Приложение 2 - Район Банкя

https://www.bankya.bg/downloads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B52%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3.%20%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA.pdf

19 Дек 2014 ... Предметът на обществената поръчка е: „Проектиране на гробищен парк в местност: „Полето“, кв.17, 18, в.з. „Бели брег“, гр. Банкя ...

район Красно село

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/%D1%82%D0%BF-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

инспектор Цв. Цветков кв. „Лагера” - бул. „Цар Борис ІІІ”, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов”, ул. „Христо Матов”, ул. „Костенец” бул. „Цар Борис ІІІ” № 22А.

САРСТРОЙНИИПРОЕКТ - Гулькевичский район

https://gulkevichi.com/sites/default/files/basic_page/file/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B

федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе ... Магазин "ТехноМаркет" г. Гулькевичи, ул.

файл 13.pdf - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2014/13.pdf

Мама! Мама! Ты в моей судьбе, я так рад, что ... Тил, что в районе проводятся моя ... с овеллагаа .ноздравляем светлина. Здеседя ... Самые опасные живот Законы природы ныс ... Атмосферн. | 61 759 | 758 | 749 | 742 | 741 | 734.

нет террору - Левашинский район

http://xn----8sbflrofq9g.xn--p1ai/attachments/article/167/N14-14.04.2017.pdf

14 апр 2017 ... гибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. бы добиться ... СенахӀенну, илини гуми лагьра, Шила адамтира разили гьуни ...

Untitled - Цильнинский район

http://www.cilna.ru/userfiles/file/CN/2016/11.pdf

Орпіння не липп пенгагүнні ніг на крининні ринкін немски. UDHIBIBYDHA. HADHI YOTE YTHH ... Ашкірни антисите на тапети. Вы Ульник: 1. Інші анестір.

ЛП № 23 от 08.06.2018 г.pmd - Ловозерский район

http://lovozeroadm.ru/getattached.php?fileid=5489

8 июн 2018 ... Общественно-политическая газета Ловозерского района. № 23. (8930) ... 1. Возобновить отопительный сезон 2017-2018 годов на тер- ... ответил, что сам лично не про- ... Эпизод этот мало- ... кет¸ра” (16 ).

Untitled - Район Подуяне

http://poduiane.info/uploads/17-stela/zapovedRA50476.pdf

... лично и чрез пълномощник Калин Кирилов. Станулов (пълномощно о 12096 и № 12097 от 24.11.2016 г. на Георги. Тихолов, помощник-нотариус по ...

заявление - Район Триадица

http://triaditza.org/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A2%D0%AA%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF-%D0%92-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A21

Прилагам копия от следните документи /за земеделски производители/. 1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от ...

Земетресения - Район Надежда

http://www.so-nadejda.com/uploads/pages/punktove_pri_bedstviya/Plan_za_ZEMETRESENIE-2011.pdf

През 1987 г е разработен нов Правилник, основан на сеизмичното райониране на Р. България;. В момента се разработва нов Правилник, ...

молба - Район Сердика

http://www.serdika.bg/images/21.pdf

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,. Моля да бъде продължен срока на договора за наем на общински имот. (терен, помещение), находящ се на .

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.