тарифа за таксите, които се събират от националната служба ...

1 ян. 2007 ... аспержи, салатно цвекло) ... а) резници, разсад на пратка: ... цена. 273,82 д) други растения, на пратка: предназначени за. - до 5000 ...

тарифа за таксите, които се събират от националната служба ... - Свързани документи

тарифа за таксите, които се събират от националната служба ...

http://www.stenli.net/nsrz/files/tarifa.pdf

1 ян. 2007 ... аспержи, салатно цвекло) ... а) резници, разсад на пратка: ... цена. 273,82 д) други растения, на пратка: предназначени за. - до 5000 ...

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на ...

https://www.mfa.bg/upload/33940/Tarifa%204.pdf

(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва: 1. за автомобили - 25 лв.;. 2. за ремаркета ...

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР ...

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider17/default-document-library/tarifa-4-120618.pdf?sfvrsn=8950814d_0

За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса както следва за автомобили лв за ремаркета и ...

ТАРИФА № 3 за таксите, които се събират за консулско ...

https://www.mfa.bg/upload/723/TARIFA_3%281%29.pdf

20. (2) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен таксите по ал. 1 се събират и ...

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване

https://www.minfin.bg/upload/42712/Proekt%20tarifa.pdf

на ос, извънгабаритно по отношение на широчината, височината или дължината, се ... превозни средства, когато е по искане на собствениците или лицата, ... Категориите ППС, дължащи винетна такса за ползване на пътната ...

ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенция "Пътна ...

http://www.api.bg/files/2613/6838/1775/API-Tarifa-za-taksite-Agenciq-Pytna-infrastruktura.pdf

България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ... превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните ...

ТАРИФА за държавните такси , които се събират от съдилищата ...

http://justice-ruse.org/courtnew/images/zakoni/T_DTKSS.pdf

По молба за промяна на име се събира такса 15 лв. Чл. 6. ... Чл. 36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на ... За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се.

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите, които ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_do16052018.pdf

Гаранции издадени от други банки пред Общинска банка АД . ... за Интернет банкиране, независимо от периодичността му. 15 лева. 20 лева. 25 лева.

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни ...

http://www.obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/Naredbi/Tarifa_bilki.pdf

великденче лечебно, великденче полско, върбинка лечебна, камшик лечебен, лепка, миши уши, пелин обикновен, подъбиче обикновенно, равнец бял, ...

Тарифа за таксите и комисионите за ... - Райфайзенбанк

https://www.rbb.bg/media/filer_public/2020/02/03/tarifa-taksi-komisioni-za-yuridicheski-litsa-fk090001.pdf

3 февр. 2020 ... ТАРИФА за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД ... СМС нотификация за входящи преводи по разплащателни.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

https://www.ubb.bg/downloads/Document/49/bg/Tarifa-za-taksite-i-komisionite-za-fizicheski-lica-ot-14-08.pdf

„Активност“. Годишна такса за поддържане на платежен инструмент. Без такса. Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта World Debit MasterCard/ Visa.

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за ... - Allianz

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/bank/tariffs/Tariffa_15122019_v01FL.pdf

15 Дек 2019 ... Такса за закриване на сметка не се дължи в случай, че сметката е открита преди повече от 6 месеца, считано от деня на ... Проверка на банкноти ... банкиране Алианц E-Bank и мобилно банкиране Алианц M-.

ТАРИФА на Общинска банка АД за лихвите, таксите и ...

https://www.municipalbank.bg/download/tarifa_corpor.pdf

18 мар 2019 ... г) с получаване на електронен отчет през системата за Интернет банкиране, независимо от периодичността му без такса. 20 лева.

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица - 03.01.2020

https://www.ubb.bg/downloads/Document/282/bg/Tariff-Retail-03-01-2020.pdf

3 ян. 2020 ... Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit ... според действащата към момента тарифа на Банката.

Тарифа на „Юробанк България“АД за таксите ... - Пощенска Банка

https://www.postbank.bg/-/media/Postbank/Files/Piraeus_documents/Current-General-Terms-Piraeus/08_Tariff_for_fees_and_commissions_applicable_for_products_and_services_BG.pdf

12 ноем. 2019 ... Парични преводи чрез карта (към друг платежен инструмент, вкл. виртуални сметки). 0,50 лв. 3.1.2. Международни дебитни карти Debit ...

Документ с информация за таксите - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D

4.00 лв. Онлайн [Интернет банкиране „ДСК Директ“]. 1.20 лв. През БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/ вносна бележка ...

ПМС 105-2016 за таксите за кандидатстване и за обучение ...

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/169713/1194948/version/1/file/%D0%9F%D0%9C%D0%A1 105-2016 %D0%B7%D0%B0 %D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B7%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%

кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен ... Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

НАРЕДБА за условията и реда за събиране на таксите за ...

http://www.api.bg/index.php/download_file/11621/203/

1 ян. 2018 ... Приета с ПМС № 291 от 07.11.2016 г. Глава първа ... 3. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на.

Документ с информация за таксите - Пакет Частно ... - Банка ДСК

https://dskbank.bg/docs/default-source/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0

Наименование на доставчика на сметката: „Банка ДСК“ ЕАД. Име на сметка: Стандартна разплащателна сметка в Пакет „Частно банкиране.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ...

http://astro-olymp.org/Programa-Astro-7-8-2019.pdf

галактики, купове и свръхкупове от галактики. Знания и ... нашата Галактика. ... Видове слънчеви затъмнения - пълни, частични, пръстеновидни. 7.

Приложение ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „НАЦИОНАЛНАТА ...

http://nccedi.gateway.bg/sites/default/files/2018-07/2017%20Informatziq%20ot%20oblastite%20za%20Monitoringov%20doclad.pdf

чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и ... 3. Реализирани бяха проверки от РУО – Благоевград, относно ... комплекс „Андрей Германов” функционират 11 групи в които са обхванати ... развлекателен център „Патиланци“ /Детски парк „Боби и Кели“/ в град София.

ИЗПЪЛНЕНИЕ на Националната стратегия за развитие ... - БАН

http://www.bas.bg/download/1683/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/29481/%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%

изследователски програми се ръководят от основните приоритети и ... и полупроводници е използван за описанието на абсорбцията на свободни ... за определяне на водни баланси, в използване на сателитни методи ... езика (в зависимост от материала) – английски, гръцки, турски, румънски, сръбски,.

азбучен определител на длъжностите в националната ...

https://www.msoft.bg/infodocs/Azbuchnik_NKPD-2011.pdf

... 2035 Фрезист-монтажист, клишета. 5161 8004 Френолог. 5141 2001 Фризьор. 6129 1003 Фуражист. 7522 1009 Фурнирослепвач. 7315 2026 Фускаджия.

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=789

През ноември 2008 година ДАМС предложи рамка за национална младежка политика 2009-2018 пред ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ БГ ...

дейности в изпълнение на националната стратегия за ...

http://souvalchidol.com/files/deinosti_nsnpg_2017_2018.pdf

Акция: Да подарим книга, да създадем кът за четене в класната стая. Срок: м. ... Седмица на книгата: уърк-шопове, „Аз рисувам с думи“, Кутия за четене.

Наредба за методиките за определянето на националната цел ...

https://www.me.government.bg/library/index/download/lang/bg/fileId/595

kWh електрическа енергия. 3 600. 0,086. 1,000. 1 кубичeн метър природен газ. 33 494. 0,8. 9,30. *kJ – килоджаул.**kgoe – килограм нефтен еквивалент.

Националната програма за превенция и ограничаване на ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5857

81. Несебър. Елените. BGS 15.94054-03. 2001 съвременно активно. 2001. Над последния хотел в северната част регулация. ЖС, УЛ. ИГП. РП. СК,ОТС.

Рецензирани издания на НБУ в Националната библиотека и ...

https://publishing-house.nbu.bg/download/seminar-retsenzirani-izdaniya-na-nbu-may-2019.pdf

International Centre for the registration of serial publications. - Каталог на НБКМ (COBISS.BG). - Каталог на Научно-техническа и педагогическа библиотека.

Списък на длъжностите в Националната класификация на ...

https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/klasifikacii/Spisak_na_dlazhnostite_28_02_2011.pdf

Ръководители в областта на услугите за грижи за деца. 1341 5001 Управител ... 3116 3025 Технолог, целулоза, хартия и картон. 3116 3026 Технолог ... 7223 2036 Оператор, гилотина за разкрояване (метал). 7223 2037 Оператор ...

списък на длъжностите в националната класификация

https://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/klasifikacii/List_Of_Occupations_01_01_2016.pdf

1 ян. 2016 ... 7318 1002 Работник, ръчна изработка на гоблени ... 7522 2016 Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво.

Балканските култури и националната идентичност в условията ...

http://www.uni-vt.bg/res/7393/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_

изпълняват в някои места и на молдовски, и на украински в съпровод ... Подът и стените на къщата са постлани с килими и пътеки (чулчета) собствено ... вълнени панталони, същото нещо се случило в Мирдита и Дeбър. Костюмът ...

„електронна българия” националната ... - Тракийски Университет

http://uni-sz.bg/truni11/wp-content/uploads/biblioteka/file/TUNI10015790.pdf

на електронно обучение (е-обучение) и създаване на единно виртуално ... “електронно табло” за съобщения, където само преподавателят има права ...

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=7217

тази подзадача е планирана само за частта обучение;. - част заетост по схема "Обучения и заетост на младите хора" е планирана в Оперативна цел ...

Годишен план за 2014 г. за изпълнение на Националната ...

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4615

11 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 2014 г. Основна цел на ...

Класирани за областен кръг на националната олимпиада по ...

https://www.8souvarna.com/olimpiadi20/klasirani_re_19_20.pdf

20 ян. 2020 ... 4 Светослав Атанасов Пармаксъзов. 9 г. 50. 5 Михаела Михайлова Иванова. 9 в. 49. 6 Виктория Венцеславова Музикова. 9 в. 47.

План за действие в изпълнение на националната стратегия за ...

http://soumgsz.info/cms/Docs/2019-2020/Plan%20za%20dejstvie%20v%20izpylnenie%20na%20NSNPG%202019-2020.pdf

постоянен. Началните учители. 7. Изготвяне на читателски дневник с интересни мисли от прочетени книги. Повишаване на мотивацията на учениците.

Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт.